DVD-528 BOX 4_DSC9492Dobro došli na službene stranice trgovačkog društva Gradina Vis d.o.o. Na ovim stranicama dajemo korisne i zanimljive informacije o nama, našim djelatnostima i aktivnostima, a ujedno i mogućnost vašeg direktnog kontakta s nama putem Interneta.

Gradina Vis d.o.o. je trgovačko društvo za obavljanje komunalne djelatnosti i pružanje usluga u nautičkom turizmu na području grada Visa. Društvo je osnovano 20. kolovoza 2014. godine upisom u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu.

Nastalo je spajanjem društava Gradina d.o.o. za komunalne djelatnosti (osnovanog 1968.godine) i Issa Adria Nautika d.o.o. za pružanje usluga u nautičkom turizmu (osnovanog 2003. godine), oba u 100% vlasništvu grada Visa.