DVD-529 BOX 4_DSC9737Održavanje čistoće javnih površina, obuhvaća pometanje trgova, ulica, javnih stuba i prolaza, te ostalih uređenih zelenih površina i parkova, pražnjenje kanti, zbrinjavanje komunalnog otpada iz kućanstava i gospodarskih subjekata na području Grada Visa, organizirano prikupljanje glomaznog otpada.

  • Komunalni otpad je otpad iz kućanstva, otpad koji nastaje čišćenjem javnih i prometnih površina, te otpad koji nastaje u gospodarstvu, ustanovama i uslužnim djelatnostima ako je po svojim svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, sukladno odredbama Zakona o otpadu (“Narodne novine” br. 178/04, 111/06, 60/08 i 87/09).
  • Glomazni otpad je otpad iz kućanstva, ustanova ili gospodarstva, a sastoji se od kućanskih aparata, pokućstva, većih električnih aparata i sličnih proizvoda koji ne služe svojoj svrsi i postaju otpadnim materijalom.
  • Građevinski otpad je otpad od iskopa, otpad s gradilišta, otpad od rušenja, lomljeni materijal od razgradnje i rekonstrukcije cesta i slično.
  • Korisni otpad je otpad čija se vrijedna svojstva mogu ponovo upotrijebiti, a čine ga papir i karton, staklo,  plastika, metal i ostali iskoristivi materijali.

DVD-584 BOX 4_DSC0521U posude/kante za komunalni otpad ZABRANJENO JE ODLAGATI: tekuće i polutekuće tvari, žar, lešine životinja, električne baterije, akumulatore, auto-gume, otpad i klaonica, mesnica i ribarnica, zeleni otpad, građevinski otpad, opasni otpad, ambalažni otpad.

Ukoliko niste sigurni kako pravilno odlagati otpad, pristupite aplikaciji RAZVRSTAJ ME.

Na sljedećoj poveznici nalazi se anonimna anketa kojom se istražuje razina informiranosti i mišljenje stanovništva o gospodarenju otpadom na otocima: ANKETA

CJENIK

KONTAKT