_MG_5434Na području Grada Visa nalaze se dva groblja. Gradina Vis d.o.o. upravlja:

  • gradskim grobljem „Prirovo“ i
  • mjesnim grobljem „Podselje“ .

Uz svakodnevno održavanje zelenila, brige o grobljima, pružamo i pogrebne usluge, organizaciju sprovoda i prijevoz pokojnika.

U sklobu oba groblja nalaze se mrtvačnice. Mrtvačnica na gradskom groblju „Prirovo“ sastoji se od zatvorenog oproštajnog prostora, te prostora za prihvat pokojnika i smješataj ljesova u rashladnu komoru.

 

_MG_5524  _MG_5591  _MG_5402

 

CJENIK POGREBNIH USLUGA

KONTAKT