DVD-542 BOX 4_DSC1346Dobro došli na službene stranice trgovačkog društva Gradina Vis d.o.o. Na ovim stranicama dajemo korisne i zanimljive informacije o nama, našim djelatnostima i aktivnostima, a ujedno i mogućnost vašeg direktnog kontakta s nama putem Interneta.

Gradina Vis d.o.o. je trgovačko društvo za obavljanje komunalne djelatnosti i pružanje usluga u nautičkom turizmu na području grada Visa. Društvo je osnovano 20. kolovoza 2014. godine upisom u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu. Nastalo je spajanjem durštava Gradina d.o.o. za komunalne djelatnosti (osnovanog 1968.godine) i Issa Adria Nautika d.o.o. za pružanje usluga u nautičkom turizmu (osnovanog 2003. godine), oba u 100% vlasništvu grada Visa.

Osnovne djelatnosti društva su održavanje čistoće, sakupljanje i odlaganje komunalnog otpada, usluge u nautičkom turizmu (djelatnost luke i marine), održavanje javnih površina i parkova, upravljanje tržnicom i ribarnicom, održavanje i upravljanje grobljima, pogrebne usluge, djelatnost parkinga, te kino-prikazivačka djelatnost.

U pružanju usluga želimo postići visoki standard u svim djelatnostima kako bi povećali kvalitetu života i očuvali okoliš, te Otok Vis učinili mjestom čistog i ugodnog življenja, na dobrobit i zadovoljstvo naših korisnika, zaposlenika i šire zajednice.

Organi društva Gradina Vis d.o.o.su:

  • Skupština
  • Nadzorni odbor
  • Uprava

Skupština DruštvaDVD-585 BOX 4_DSC0619
Skupština Društva po funkciji je gradonačelnik grada Visa koji je jedini osnivač.

Nadzorni odbor Društva
Nadzorni odbor ima 5 članova. Iz redova skupštine društva izabrano je četiri člana, a peti član je imenovan iz reda djelatnika na prijedlog Sindikata.

Uprava Društva
Uprava Društva čini direktor društvakoji zastupa društvo pojedinačno i samostalno, a imenuje ga svojom odlukom Skupština Društva.

OBAVEZNI PODACI
GRADINA VIS d.o.o. za komunalne djelatnosti i pružanje usluga u nautičkom turizmu
Nadležni sud: Trgovački sud u Splitu
MBS: 060317882
OIB: 36896460047
Sjedište/adresa: Grad Vis, Biskupa Mihe Pušića 2
Osoba ovlaštene za zastupanje: Ines Roki