DVD-584 BOX 4_DSC0515Odlukom Gradskog vijeća Grada Visa o uređenju prometa na području Grada Visa od 28.06.2010. godine, društvu Gradina Vis d.o.o. zadužena je za obavljanje djelatnosti naplate, organiziranja i nadzora parkiranja u gradu Visu.

Regulacija prometa – Vis

PRAVILNIK O REGULACIJI PROMETA

CJENIK

KONTAKT