DVD-527 BOX 4_DSC9378Gradina Vis d.o.o. kao davatelj usluga, na tržnici i ribarnici u gradu Visu pruža sljedeće usluge:

  • davanje na korištenje pokretnih štandova i pokretnih klupa
  • davanje na korištenje prodajnih mjesta na tržnici i ribarnici
  • davanje na korištenje tehničkih sredstava i uređaja potrebnih pri obavljanju prometa namirnica i roba
  • davanje na korištenje skladišnog prostora
  • korištenje balans vaga
  • održavanje objekta tržnice u stanju funkcionalne sposobnosti i
  • ostale usluge