Dimnjačar

Gradsko vijeće Grada Visa Odlukom o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Grada Visa imenovalo je tvrtku Gradina Vis d.o.o. ovlaštenim dimnjačarom za područje grada Visa.

Dimnjačarska služba

Dimnjačarska služba započela je sa radom od 01. travnja 2014. Godine

Pod obavljanjem dimnjačarskih poslova kao komunalne djelatnosti smatra se obveza čišćenja i kontrole dimovodnih objekata i uređaja za loženje, a osobito:

  • Provjera ispravnosti i funkcioniranja
  • Obavljanje redovnih i izvanrednih pregleda
  • Čišćenje i vađenje čađe
  • Poduzimanje mjera za sprječavanje opasnosti od požara i eksplozija te zagađivanja zraka kako ne bi nastupile štetne posljedice zbog neispravnosti dimovodnih objekata i uređaja za loženje.