Gospodarenje otpadom

Održavanje čistoće javnih površina, obuhvaća pometanje trgova, ulica, javnih stuba i prolaza, te ostalih uređenih zelenih površina i parkova, pražnjenje kanti, zbrinjavanje komunalnog otpada iz kućanstava i gospodarskih subjekata na području Grada Visa, organizirano prikupljanje glomaznog otpada.

Vrste otpada

Komunalni otpad je otpad iz kućanstva, otpad koji nastaje čišćenjem javnih i prometnih površina, te otpad koji nastaje u gospodarstvu, ustanovama i uslužnim djelatnostima ako je po svojim svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, sukladno odredbama Zakona o otpadu (“Narodne novine” br. 178/04, 111/06, 60/08 i 87/09).

Glomazni otpad je otpad iz kućanstva, ustanova ili gospodarstva, a sastoji se od kućanskih aparata, pokućstva, većih električnih aparata i sličnih proizvoda koji ne služe svojoj svrsi i postaju otpadnim materijalom.

Građevinski otpad je otpad od iskopa, otpad s gradilišta, otpad od rušenja, lomljeni materijal od razgradnje i rekonstrukcije cesta i slično.

Korisni otpad je otpad čija se vrijedna svojstva mogu ponovo upotrijebiti, a čine ga papir i karton, staklo,  plastika, metal i ostali iskoristivi materijali.

U posude/kante za komunalni otpad ZABRANJENO JE ODLAGATI:
tekuće i polutekuće tvari, žar, lešine životinja, električne baterije, akumulatore, auto-gume, otpad i klaonica, mesnica i ribarnica, zeleni otpad, građevinski otpad, opasni otpad, ambalažni otpad.

Ukoliko niste sigurni kako pravilno odlagati otpad, pristupite aplikaciji RAZVRSTAJ ME.