Pogrebne usluge

Na području Grada Visa nalaze se dva groblja. Gradina Vis d.o.o. upravlja: gradskim grobljem „Prirovo“ i mjesnim grobljem „Podselje“.

Groblja

Uz svakodnevno održavanje zelenila, brige o grobljima, pružamo i pogrebne usluge, organizaciju sprovoda i prijevoz pokojnika.

U sklopu oba groblja nalaze se mrtvačnice. Mrtvačnica na gradskom groblju „Prirovo“ sastoji se od zatvorenog oproštajnog prostora, te prostora za prihvat pokojnika i smještaj lijesova u rashladnu komoru.