Usluge priveza i odveza brodova

Gradina Vis d.o.o. je koncesionar i lučki asistent Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije pruža usluge ispomoći pri provođenju reda u luci i naplate lučkih pristojbi i naknada (privez/odvez, voda, struja, odvoz otpada) u luci Vis.

Nautika

Luka Vis sastoji se od nautičkog, operativnog i komunalnog dijela luke.

KARAKTERISTIKE LUKE:
Zemljopisna širina: 43° 03’ N
Zemljopisna dužina: 16° 11’ E

NAUTIČKI DIO LUKE VIS
Luka Vis, jedna od najvećih i najljepših luka na Jadranu poznato je sidrište još od antičkih vremena. Redovito su ga koristile ratne flote, ali i trgovački brodovi u plovidbi uzduž ili preko Jadrana. Vis su početkom 90-tih godina prošlog stoljeća otkrili nautičari i od tada je nezaobilazna luka na njihovoj ruti.

Na Visu nije sagrađena niti jedna marina, te se nautičari koje doplove do Visa mogu vezati na dvije rive, na Luci i u Kutu, na koje se može vezati oko stotinu jahti. Ako su vezovi nedostatni ili nautičari žele, mogu se vezati na sidrištu luke koje se nalazi neposredno ispred riva.

Najviše organiziranih vezova je na rivi u Luci u Visu. Riva je opremljena murinzima, te ormarićima s priključcima za struju i vodu. Plaćanje lučkih tarifa vrši se na recepciji uz koju se nalaze sanitarne prostorije za nautičare. Na ovom dijelu rive dužine cca 300 m može se vezati oko 60 jahti.

Dubina uzduž ovog dijela rive je uglavnom između 2,5 i 3,8 m i zadovoljava potrebe najvećeg broja jahti koje dolaze u Vis. Na vezu smetaju jedino vjetrovi iz smjera sjevera i sjeveroistoka, a manje je zaštićen istočni dio rive.

Dio rive na Kutu je također opremljen murinzima, te ormarićima s priključcima za vodu i struju. Vez se naplaćuje na recepciji uz koju se nalaze uređene sanitarne prostorije za nautičare. Na ovoj rivi se može privezati oko 40 jahti. Ovaj dio luke je otvoreniji sjeverozapadnim vjetrovima, a više pažnje treba obratiti kad udari nevera iz pulenta. Inače, u Kutu se posada na vezu osjeća intimnije nego na Luci, a na ovom dijelu je na okupu većina viških restorana.

OPERATIVNI DIO LUKE VIS
Operativna obala na dijelu rive u luci do malog gata namijenjen je privezivanju turističkih brodova na kružnim putovanjima, uz prethodnu najavu ovisno o raspoloživom kapacitetu luke.
U produžetku prema sjeveru nastavljaju se komunalni vezovi i trajektno pristanište. Uz betonski mol trajektnog pristaništa se pristaje s obje strane. Tu pristaju trajekti, katamarani i javni brodovi (policija, kapetanija, Hrvatska ratna mornarica).
U luci je smještena benzinska postaja.

VAŽNO!
Nautičari trebaju biti na oprezu jer u luku svakodnevno uplovljavaju trajekti i katamarani koji mogu izazvati veći val te se preporuča brodove dovoljno udaljiti od obale.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.