Tržnice i ribarnica

Gradina Vis d.o.o. kao davatelj usluga, na tržnici i ribarnici u gradu Visu

Zakup prostora

Gradina Vis d.o.o. kao davatelj usluga, na tržnici i ribarnici u gradu Visu pruža sljedeće usluge:

  • davanje na korištenje pokretnih štandova i pokretnih klupa
  • davanje na korištenje prodajnih mjesta na tržnici i ribarnici
  • davanje na korištenje tehničkih sredstava i uređaja potrebnih pri obavljanju prometa namirnica i roba
  • davanje na korištenje skladišnog prostora
  • korištenje balans vaga
  • održavanje objekta tržnice u stanju funkcionalne sposobnosti i ostale usluge

Informacije za zakupnike

Upute o dodjeli na korištenje prodajnog prostora:
Poslovni prostori dodjeljuju se putem javnih natječaja, koji se objavljuju na oglasnoj ploči grada Visa i na ovim web stranicama.
Natjecatelj koji želi sudjelovati u javnom natječaju, predaje ponuda prema svim uvjetima određenim u raspisanom natječaju. U slučaju da ponuditelj ne ispunjava sve uvjete iz natječaja, ponuda istog se ne prihvaća.