Izložba dječjih radova

Izložba dječijih radova izrađenih u sklopu edukativno – informativnih aktivnosti projekta Otočna ekologija: Održivo gospodarenje otpadom grada Visa.

Izložba je održana u srijedu 17.11.2021. u prostorijama Recepcije za nautičare, Žrtava Fašizma 1. Kako je bilo pogledajte u našoj foto galeriji.

Projekt „Otočna ekologija: Održivo gospodarenje otpadom grada Visa” razvija strategiju smanjivanja i upravljanja otpadom u dislociranim gospodarskim jedinicama radi lakšeg uvođenja otpada kao resursa urbanog metabolizma. Glavni cilj projekta je pružanje učinkovitog, okolišno i društveno odgovornog sustava gospodarenja otpadom grada Visa.

Ukupna vrijednost projekta je 1.585.126,00 HRK, a iznos koji sufinanciran sredstvima Europske unije iznosi 1.347.357,10 HRK

Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Sadržaj članka isključiva je odgovornost tvrtke Gradina Vis d.o.o.