Kontakt

Informacije o svim službama u sklopu trgovačkog društva Gradina Vis d.o.o.

Informacije o našim uslugama

Radno vrijeme:

Radno vrijeme ureda: ponedjeljak-petak od 7,00 do 15,00

Rad sa satrankama od 8,00 do 11,00

Radno vrijeme operativnih službi:

ponedjeljak-petak od 7,00 do 14,00

subota od 7,00 do 12,00

Gradina Vis d.o.o.

Adresa: Biskupa Mihe Pušića 2, 21480 Vis

Tel: +385 (21) 711-121

Faks: +385 (21) 717-351

e-mail: info@gradinavis.hr

web: www.gradinavis.hr

URED DIREKTORA

 • Ines Roki, mag.prim.educ.
 • +385 (21) 711-121
 • +385 (21) 717-351
 • direktor@gradinavis.hr
 • gradina.vis@gmail.com

RAČUNOVODSTVO

 • voditelj računovodstva Paula Bjažević, mag.oec
 • +385 (21) 711-121
 • +385 (21) 717-351
 • racunovodstvo@gradinavis.hr

NAUTIKA I PROMET URED

 • +385 (21) 711-718
 • +385 (21) 711-719
 • nautika@gradinavis.hr
 • jelica@gradinavis.hr

OPERATIVNO TEHNIČKI SEKTOR

 • voditelj sektora tehničkih i operativnih poslova Damir Mumanović, mag.cin.
 • +385 (91) 27 111 21

RECEPCIJA LUKA

 • Tel: +385 (21) 718-746
 • recepcijaluka@gradinavis.hr

RECEPCIJA KUT

 • +385 (21) 711-007
 • recepcijakut@gradinavis.hr

GROBAR

 • +385 (91) 4711-121

PRIVEZIŠTE - lučki asistent

 • +385 (91) 2277-551

TRAJEKTNO PRISTANIŠTE - lučki redar

 • +385 (91) 2277-552

Kontaktirajte nas

Ako imate pitanje ili primjedbu, slobodno nas kontaktirajte.

Biskupa Mihe Pušića 2, 21480 Vis