Gradina Vis d.o.o. već godinama sudjeluje u čišćenju plaža i uvala Grada Visa. Najčešće kao potpora građanima u obliku prijevoza otpada, podjele vrećica i alata za rad, marende i sl.

Postoje i uvale koje Gradina Vis d.o.o. sama čisti, ovisno o interesu građana, a plaže u uvali sv. Jurja svakodnevno obilaze naši djelatnici.

Smokova 2022. - Pomorski fakultet Split
Dobra Luka 2022. - Pomorski fakultet Split
Stenjalo 2019.
Svitnja 2019. - grupa građana
Budihovac 2019. - HPD Hum
Smričevica 2018.