Obavijesti

Izložba dječjih radova

Izložba dječijih radova izrađenih u sklopu edukativno – informativnih aktivnosti projekta Otočna ekologija: Održivo gospodarenje otpadom grada Visa. Izložba je održana u srijedu 17.11.2021. u

Opširnije »