O nama

Gradina Vis d.o.o. je trgovačko društvo za obavljanje komunalne djelatnosti i pružanje usluga u nautičkom turizmu na području grada Visa.

Poslovna iskaznica

Društvo je osnovano 20. kolovoza 2014. godine upisom u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu. Nastalo je spajanjem durštava Gradina d.o.o. za komunalne djelatnosti (osnovanog 1968.godine) i Issa Adria Nautika d.o.o. za pružanje usluga u nautičkom turizmu (osnovanog 2003. godine), oba u 100% vlasništvu grada Visa.

Osnovne djelatnosti društva su održavanje čistoće, sakupljanje i odlaganje komunalnog otpada, usluge u nautičkom turizmu (djelatnost luke i marine), održavanje javnih površina, parkova i plaža,održavanje nerazvrstanih cesta, građevinska djelatnost, dimnjačarske usluge, upravljanje tržnicom i ribarnicom, održavanje i upravljanje grobljima, pogrebne usluge, djelatnost parkinga, te kino-prikazivačka djelatnost.

U pružanju usluga želimo postići visoki standard u svim djelatnostima kako bi povećali kvalitetu života i očuvali okoliš, te Otok Vis učinili mjestom čistog i ugodnog življenja, na dobrobit i zadovoljstvo naših korisnika, zaposlenika i šire zajednice.

Osnivač Društva
Grad Vis, OIB 06192219703, jedini osnivač d.o.o.

Organi društva Gradina Vis d.o.o.su:

  • Skupština
  • Nadzorni odbor
  • Uprava

Skupština Društva
Skupština Društva po funkciji je gradonačelnik grada Visa, Ivo Radica

Nadzorni odbor Društva
Nadzorni odbor ima 5 članova. Iz redova skupštine društva izabrano je četiri člana, a peti član je imenovan iz reda djelatnika.

Članovi Nadzornog odbora:
Veljko Dorotić, predsjednik nadzornog odbora
Karla Klarić, član
Veljanko Dorotić, član
Damir Radica, član
Alen Galić, član

Uprava Društva
Uprava Društva čini direktor društva koji zastupa društvo pojedinačno i samostalno, a imenuje ga svojom odlukom Skupština Društva. Direktor Društva je Damir Mumanović, mag.cin.

OBAVEZNI PODACI
GRADINA VIS d.o.o. za komunalne djelatnosti i pružanje usluga u nautičkom turizmu
Nadležni sud: Trgovački sud u Splitu
MBS: 060317882
OIB: 36896460047
Sjedište/adresa: Grad Vis, Biskupa Mihe Pušića 2
Osoba ovlaštene za zastupanje: Damir Mumanović, mag.cin.
IBAN: HR 7324070001100512627 OTP banka d.d.
HR 5524020061100711970 Erste banka d.d.