O nama

Gradina Vis d.o.o. je trgovačko društvo za obavljanje komunalne djelatnosti i pružanje usluga u nautičkom turizmu na području grada Visa.

Poslovna iskaznica

Društvo je osnovano 20. kolovoza 2014. godine upisom u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu. Nastalo je spajanjem durštava Gradina d.o.o. za komunalne djelatnosti (osnovanog 1968.godine) i Issa Adria Nautika d.o.o. za pružanje usluga u nautičkom turizmu (osnovanog 2003. godine), oba u 100% vlasništvu grada Visa.

Osnovne djelatnosti društva su održavanje čistoće, sakupljanje i odlaganje komunalnog otpada, usluge u nautičkom turizmu (djelatnost luke i marine), održavanje javnih površina, parkova i plaža,održavanje nerazvrstanih cesta, građevinska djelatnost, dimnjačarske usluge, upravljanje tržnicom i ribarnicom, održavanje i upravljanje grobljima, pogrebne usluge, djelatnost parkinga, te kino-prikazivačka djelatnost.

U pružanju usluga želimo postići visoki standard u svim djelatnostima kako bi povećali kvalitetu života i očuvali okoliš, te Otok Vis učinili mjestom čistog i ugodnog življenja, na dobrobit i zadovoljstvo naših korisnika, zaposlenika i šire zajednice.

Osnivač Društva
Grad Vis, OIB 06192219703, jedini osnivač d.o.o.

Organi društva Gradina Vis d.o.o.su:

  • Skupština
  • Nadzorni odbor
  • Uprava

Skupština Društva
Skupština Društva po funkciji je gradonačelnik grada Visa, Ivo Radica

Nadzorni odbor Društva
Nadzorni odbor ima 5 članova. Iz redova skupštine društva izabrano je četiri člana, a peti član je imenovan iz reda djelatnika na prijedlog Sindikata.

Članovi Nadzornog odbora:
Veljko Dorotić, predsjednik nadzornog odbora
Nediljko Šimunović, zamjenik predsjednika nadzornog odbora
Veljanko Dorotić, član
Damir Radica, član
Alen Galić, član

Uprava Društva
Uprava Društva čini direktor društva koji zastupa društvo pojedinačno i samostalno, a imenuje ga svojom odlukom Skupština Društva. Direktorica Društva je Ines Roki, mag.prim.educ.

OBAVEZNI PODACI
GRADINA VIS d.o.o. za komunalne djelatnosti i pružanje usluga u nautičkom turizmu
Nadležni sud: Trgovački sud u Splitu
MBS: 060317882
OIB: 36896460047
Sjedište/adresa: Grad Vis, Biskupa Mihe Pušića 2
Osoba ovlaštene za zastupanje: Ines Roki mag.prim.educ.
IBAN: HR 7324070001100512627 OTP banka d.d.
HR 5524020061100711970 Erste banka d.d.