Obavijest o preuzimanju reciklabilnog otpada u siječnju 2023.g.