OBAVIJEST O PREUZIMANJU RECIKLABILNOG OTPADA U LIPNJU