OBAVIJEST O PREUZIMANU VREĆICA ZA ODVAJANJE OTPADA