Obavijest o prikupljanju reciklabilnog otpada lipanj