Obavijest o prikupljanju reciklabilnog otpada u listopadu