Preuzimanje reciklabilnog otpada u prosincu 2022.g.