Korisničke informacije

Cijenjeni korisnici, u cilju vođenja ispravne i točne evidencije podataka, te daljnjeg pružanja što kvalitetnije usluge, molimo vas da nas prilikom useljenja u novi prostor, te svake promjene korisnika izvijestite o istome.

Svaku promjenu vlasništva ili davanje u najam objekta, korisnik je dužan pismenim zahtjevom prijaviti u rok od 15 dana od učinjene promjene.

Uz zahtjev dužan priložite sljedeće dokumente:
– kupoprodajni ugovor ili ugovor o darovanju ili ugovor o najmu ili međuvlasnički ugovor ili
– rješenje o nasljeđivanju

 

Svi dokumenti moraju biti originali ili ovjerene kopije.

Dokumentaciju možete dostaviti putem:
– pošte na adresu Biskupa Mihe Pušića 2, 21480 VIs
– osobno u ured
– elektroničkom poštom na adresu info@gradinavis.hr 

 

Info