Plaćanje računa

Korisnici naših usluga svoje mjesečne račune mogu podmiriti:
uplatom na račun putem FINA-e, banke, pošte ili internet bankarstvom

Podaci potrebni za plaćanje računa iz inozemstva:
Banka:
OTP banka Hrvatska dioničko društvo
Domovinskog rata 61
21000 Split, Hrvatska
BIC (SWIFT) code: OTPVHR2X

Naziv tvrtke kojoj se plaća: Gradina Vis d.o.o.
OIB 36896460047
Adresa: Biskupa Mihe Pušića 2, 21480 Vis

Info