Primanje računa

Primanje računa putem e-maila

Korisnici koji žele primati račune putem e-maila, ispunit će priloženi formular prijave, te ga poslati na e-mail adresu: info@gradinavis.hr

Pri ispunjavanju obrasca, korisnici su obvezni navesti sljedeće podatke.

  • ime, prezime, adresu i OIB vlasnika
  • šifru partnera na računu
  • adresu objekta

Korisnici mogu istu prijavu izvršiti u uredu Gradine Vis d.o.o. ili Ispuniti online formular

Online formular