ZA PRAVNE SUBJEKTE: Odluka o obustavi slanja mjesečnog računa, s pripadajućim Prilogom.